Individanpassning i träning och match


För att ge våra barn- och ungdomsspelare så bra miljö som möjligt för utveckling är det viktigt att vi individanpassar både träning och match. Individanpassningen hjälper oss att prioritera utveckling på lång sikt istället för resultatet i en enskild match. Självklart tycker vi det är kul när våra lag vinner matcher och cuper, men det får aldrig bli på en bekostnad av den långsiktiga utvecklingen.

Träningsgrupper där föräldraengagemanget är högt har bäst chans att lyckas med individanpassningen då det krävs att man är flera ledare som sköter detta för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.


Träning

I träning är det viktigast att tränarna hela tiden utvärderar spelarnas nivå så att uppdelning i träningen inte formas till fasta grupper.
Indelning i träning ska användas som ett verktyg för att kunna anpassa nivån till spelarna i träningens olika övningsmoment och på så sätt skapa en lagom utmaning för alla spelare.

Indelningen avgörs beroende på vilket tema träningen har och vilka övningar som används utifrån spelarnas befintliga nivå. Med andra ord kan det i ett övningsmoment vara så att det finns några spelare som skjuter bra men inte klarar av att hantera det snabba passningsspelet och andra spelare som kan hantera det snabba passningsspelet men inte skjuter så bra - Spelarna har olika nivåer i förhållande till olika tekniska moment som ska utföras.

Vi rekommenderar följande tidsindelning i träning

  • 5-9 år - Inga uppdelningar, alla tränar och spelar tillsammans.
  • 10-12 år - Minst halva tiden av träningen ska vara gemensam.
  • 13-19 år - Minst en tredjedel av träningen ska vara gemensam.

*Användandet av individanpassning behöver inte uteslutande ske varje träning från det året barnen fyller 10 år. Olika åldrar har olika behov och varje träningsgrupp är en unik sammansättning av spelare, tränare och föräldrar.


Match

Matchen är ett tillfälle för våra spelare att utmanas och utvecklas både som individer i ett lag och individuellt som spelare.
Som individer prövas spelarna i hanteringen av lagets kollektiva anfalls- försvarsspel. Individuellt utmanas deras tekniska utförande och speluppfattning i en verklig miljö. Vi tror att den bästa utvecklingen i match för våra spelare sker om motståndet är på en jämn nivå där våra spelare både får anfalla och försvara under matchens gång.

Ett motstånd med för låg nivå gör att spelarna som individer i ett lag och individuellt inte prövas på en rimlig nivå. Detta i sin tur leder till att spelare, tränare och föräldrar får ett självförtroende som inte stämmer överens med verkligheten - något som missgynnar ett långsiktigt utvecklingsmål.

Ett motstånd med för hög nivå gör att spelarna mestadels får ägna sig åt att försvara, träna på uthållighet och bara utveckla fysiska egenskaper. Pressen från föräldrar, tränare och vissa spelare ökar på ett sätt som lätt skapar en destruktiv miljö - Fokuset flyttas snabbt till att bara vinna matcher vilket missgynnar spelarnas långsiktiga utvecklingsmål.


Vi rekommenderar följande tidsindelning i match

  • 5-9 år - Inga uppdelningar, alla spelar lika mycket. I träningsgrupper med flera lag i olika serier ser vi till att dela in lagen jämnstarka.
  • 10-12 år - De spelare som är kallade till match ska spela minst hälften av matchtiden.
  • 13-19 år - De spelare som är kallade till match ska spela minst en tredjedel av matchtiden.

*Om din träningsgrupp spelar med flera lag på olika nivåer ska det finnas tydliga och nedskrivna kriterier för hur bedömning och uttagning inför varje match sker. Dessa kriterier ska vara förankrade med vårt Kansli samt kommunicerade med alla spelare och föräldrar.


Md image001
Md vasa lf
STOLT PARTNER TILL VASALUND IF
Md myclub sidokomp vasalunds hja rta
Md bli partner
Md p19 em kval matchbiljetter
Md superettan
Md cuper
Md domare 2021 22
Md h stlovscamp 2021
Md try out
Md kanpp kholmen inomhus
Md solna lekis
Md klubbshopen
Md anma lan spelarko
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub