Rotationsträning


Alla spelare i Vasalund ska få de verktyg och förutsättningar de behöver för att utvecklas. Grundprincipen är att spelaren tränar och spelar i den åldersgrupp den tillhör och i den träningsgrupp den blivit tilldelad. Om en spelare har behov och vill rotationsträna ska han eller hon få den möjligheten. Rotationsträning är ett verktyg som gör det möjligt för högmotiverade spelare som ligger längre fram i sin utveckling att få ytterligare en möjlighet till utmaning och stimulans i sin fotbollsutbildning. Det innebär att spelaren under en tidsbestämd period tränar och spelar med en träningsgrupp (oftast en äldre klass) där spelarna ligger längre fram i sin utveckling än de i spelarens befintliga träningsgrupp. Efter rotationsperioden återvänder spelaren till sin ordinarie träningsgrupp om ingen annan överenskommelse föreligger.


I Vasalund IF ser vi en stor nytta med rotationsträning. Vi förespråkar en individuell spelarutveckling och tycker att rotationsträning blir ett bra verktyg att uppnå detta vid träning och match. Vidare vet vi av erfarenhet att rotationsträningen ofta förbättrar samt stärker sammanhållningen och samarbetet mellan föreningens lag i olika åldersklasser. Att våra spelare får träffa andra spelare och ledare i föreningen, höra nya röster och samarbeta i nya konstellationer ofta skapar en hög motivation att vilja fortsätta spela fotboll så länge som möjligt och gärna vidare i Vasalund.

Vi vill också betona att rotationsträningen är för de spelare som har mognaden inne att sporras av den och inte för att stärka enskilda lag!

Kriterier för att vara aktuell till rotationsträning
1. Spelaren ska vara minst 11 år (andra året på 7-manna)
2. Spelaren ska ha tillräckligt hög färdighetsnivå för att pröva "nästa steg".
3. Spelaren ska ha en hög träningsnärvaro (gärna runt 75% eller högre) i sin befintliga träningsgrupp.
4. Spelaren ska ha en egen vilja och motivation till rotationsträningen.


Riktlinjer för rotationsträning
1. Beslut ska alltid fattas i samråd mellan Sportchef, tränare i båda lagen, föräldrar och spelare.
2. Rotationsträningen ska ha en god kommunikationsplan mellan Sportchef, tränare i båda lagen, föräldrar och spelare.
3. Rotationsperioden pågår i en vecka om inget annat upplägg är överenskommet mellan Sportchef, tränare i båda lagen, föräldrar och spelare.
4. Ett pass rotationsträning ersätter ett träningspass med det ordinarie laget osv. Detta för att minimera risken för överbelastning av spelare.

Tips kring rotationsträning
1. Spelaren ska få tid och möjlighet till återhämtning. Som klubb ansvarar vi för att spelaren inte överbelastas. Tränare ska alltid vara uppmärksamma på signaler från spelare med hög träningsdos.
2. Undvik så långt det går att skicka en spelare åt gången på rotationsträning. Att ensam komma in i ny träningsmiljö kan skapa oro. Lämpligt antal är 2-3 spelare åt gången.
3. Spelaren har via god dialog med Sportchef och tränare i båda lagen när som helst rätten att avbryta sin rotationsperiod.

Exempel på ett vanligt scenario
Tränarna i ett lag med pojkar som är födda 2008 upplever att spelare A och spelare B bedöms ha tillräckligt hög färdighetsnivå för rotationsträning. Tränarna känner av läget med spelarna för att ta reda på om det finns intresse för rotationsträning, vilket det finns i detta fall. Tränarna kontaktar därefter ansvarig sportchef som kommer ner på träning(ar) och/eller match(er) om behovet finns för att få en uppfattning om spelarnas färdighetsnivå. Sportchefen bedömer efter att ha kollat in spelarna under en vecka med flera träningar och en match att det är läge för rotationsträning. Sportchefen stämmer av med spelarna och föräldrar. Lagets tränare där rotationsträning kan ske kontaktas och man försöker komma fram till en överenskommelse kring en lämplig period för rotationsträning.

Permanent flytt

Att flytta helt från sin träningsgrupp kan ske om spelaren har tillräckliga sociala skäl för det. Det kan t ex vara att lagkamraterna är ett år äldre eller yngre i den träningsgruppen man önskar flytta till. Det kan också ske i samband med att en spelare bedöms ha så pass hög kunskapsnivå att denne kan spela med andra spelare på jämlik nivå (oftast äldre spelare). De vanligaste flyttarna som sker permanent är spelare som flyttar till en äldre ålderskull eller mellan träningsgrupper. Sportchefen äger beslut i frågan om permanent flytt av spelare inom föreningen och ska alltid utgå ifrån att hålla en god dialog med tränare, föräldrar och spelare kring detta.


Sportchef för akademiverksamheten är Herish Sadi
Sportchef för flick- och pojkverksamheten är Elias Gergi
KONTAKTUPPGIFTER TILL DEM HITTAR DU HÄR >>

Målet är att denna riktlinje ska implementeras helt fr o m säsongen 2021 och kommer redan under hösten 2020 att påbörjas i lättare former bland ett par träningsgrupper i Vasalund IF.

Md image001
Md vasa lf
STOLT PARTNER TILL VASALUND IF
Md myclub sidokomp vasalunds hja rta
Md bli partner
Md p19 em kval matchbiljetter
Md superettan
Md cuper
Md domare 2021 22
Md h stlovscamp 2021
Md try out
Md kanpp kholmen inomhus
Md solna lekis
Md klubbshopen
Md anma lan spelarko
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub