Utdrag ur belastningsregistret


Sedan 2001 är det enligt skollag att den som blir anställd inom förskola, skola eller liknande verksamheter behöver uppvisa ett särskilt utdrag ur belastningsregistret. I Vasalunds IF drivs verksamheten kring våra lag av ideella ledare och ledarna är i sin tur med om situationer med barn som påminner mycket om liknande situationer som kan uppstå som för anställda inom skolsektorn.

Därför har styrelsen i Vasalund IF upprättat riktlinjer nedan som avser utdrag ur belastningsregistret för ideella föreningar:

1. Nya och befintliga ledare inom Vasalund IF som har regelbunden kontakt med personer under 18 år ska uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget ska årligen uppvisas enligt nya riktlinjer från RF och FN:s barnkonvention.

Utdrag ska även begäras om en förälder eller funktionär eller annan vuxen medverkar under aktiviteter som omfattar minst en övernattning. Utdraget för föreningar beställs från polisens hemsida eller genom att klicka HÄR >>

Vi är medvetna om att detta blir ett extra moment för våra ledare men vi gör detta för våra barns trygghet och arbetsbördan belastar Kansliet mest.

2. Utdraget visas upp till Elias Gergi som jobbar på Kansliet. Det går bra att lämna utdraget till Kansliets postlåda (den svarta innanför gallergrinden) eller posta till "Vasalund IF, att: Elias Gergi, Huvudstagatan 2 D, 17144 Solna. Utdraget får vara högst 1 år gammalt vid uppvisandet. Brevet med utdraget får vara brutet vid uppvisandet, med andra ord får du öppna det och själv välja om du vill visa upp det eller inte. Utdraget kommer att lämnas tillbaka till dig efter att kontrollen är utförd.


3. Enligt lag får kontroll av registerutdrag inte dokumenteras på annat sätt än att en anteckning om att ett utdrag visats upp. Alltså, när du visar upp ditt utdrag noterar vi endast vilket datum du visat upp det.


4. Om utdraget visat att du har någon form av allvarligare brottslighet kopplat till dig som kan påverka ditt ledaruppdrag i Vasalund IF, ska beslut om din lämplighet att genomföra uppdraget i Vasalund IF avgöras vid styrelsemötet som ligger närmast efter att beskedet blev känt. Du kommer hela tiden att bli informerad under processens gång.


Denna riktlinje börjar gälla 2020-06-01.


Md image001
Md vasa lf
STOLT PARTNER TILL VASALUND IF
Md myclub sidokomp vasalunds hja rta
Md bli partner
Md p19 em kval matchbiljetter
Md superettan
Md cuper
Md domare 2021 22
Md h stlovscamp 2021
Md try out
Md kanpp kholmen inomhus
Md solna lekis
Md klubbshopen
Md anma lan spelarko
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub