Utdrag ur belastningsregistret


Sedan 2001 är det enligt skollag att den som blir anställd inom förskola, skola eller liknande verksamheter behöver uppvisa ett särskilt utdrag ur belastningsregistret. I Vasalunds IF drivs verksamheten kring våra lag av ideella ledare och ledarna är i sin tur med om situationer med barn som påminner mycket om liknande situationer som kan uppstå som för anställda inom skolsektorn.

Därför har styrelsen i Vasalunds IF upprättat riktlinjer nedan som avser utdrag ur belastningsregistret för ideella föreningar:

1. Nya och befintliga ledare inom Vasalunds IF som har regelbunden kontakt med personer under 18 år ska uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget ska årligen uppvisas enligt nya riktlinjer från RF och FN:s barnkonvention.

Utdrag ska även begäras om en förälder eller funktionär eller annan vuxen medverkar under aktiviteter som omfattar minst en övernattning. Utdraget för föreningar beställs från polisens hemsida eller genom att klicka HÄR >>

2. Utdraget visas upp till Babar Rehman eller Elias Gergi som jobbar på Kansliet. Kontrollen måste genomföras med dig det gäller vilket innebär att du måste vara fysiskt närvarande. Utdraget får vara högst 1 år gammalt vid uppvisandet. Brevet med utdraget får vara brutet vid uppvisandet, med andra ord får du öppna det och själv välja om du vill visa upp det eller inte. Utdraget kommer att lämnas tillbaka till dig efter att kontrollen är utförd.


3. Enligt lag får kontroll av registerutdrag inte dokumenteras på annat sätt än att en anteckning om att ett utdrag visats upp. Alltså, när du visar upp ditt utdrag noterar vi endast vilket datum du visat upp det.


4. Om utdraget visat att du har någon form av allvarligare brottslighet kopplat till dig som kan påverka ditt ledaruppdrag i Vasalunds IF, ska beslut om din lämplighet att genomföra uppdraget i Vasalunds IF avgöras vid styrelsemötet som ligger närmast efter att beskedet blev känt. Du kommer hela tiden att bli informerad under processens gång.


Denna riktlinje börjar gälla 2020-06-01.

Md myclub sidokomp vasalunds hja rta
Md cuper
Md innebandy bromma
Md innebandy stadshagen
Md fotbollslekis bromma
Md fotbollslekis kungsholmen vasastan
Md fotbollslekis solna
Md fotbollslekis spa nga ja rva
Md akademitra ning
Md knutby
Md kvarnbacka
Md spa nga ip
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub