Avgifter 2021


I Vasalund IF betalar du medlems- och träningsavgifter. Nedan följer vad som gäller för 2021 års avgifter samt vad dessa avgifter går till i vår verksamhet.

Sedan år 2020 har vi ändrat i upplägget vad gäller antalet träningar per träningsgrupp. Alla träningsgrupper får två träningspass i veckan under tävlingssäsong (gäller ej akademi- och U-lag, där medlemmarna betalar mer). Alla lag som vill öka träningsdosen till tre träningspass i veckan uppgraderas till ett "U-lag" och betalar en extra avgift för detta. Det är också viktigt att beslutet om att öka träningsdosen sker i samråd mellan lagets tränare och Kansliet.

Nya rutiner

För att minska administrationen för våra ledare och kanslipersonal, inför vi nya rutiner kring betalning av medlemsavgifter. Alla spelare får en faktura. Sedan får man - om fakturan förfallit - en påminnelse dagen efter förfallodatum. Har fakturan inte betalats inom några dagar efter påminnelsen blir man inaktiv från sitt lags hemsida vilket innebär att man inte längre får kallelser till träning och match. Detta sker per automatik för att underlätta både ledarnas och kanslipersonalens administration. De flesta lagen avslutar sin säsong i december och har ni tankar på att inte fortsätta spela i laget 2021 får ni självklart träna klart hela säsongen. Glöm inte att meddela tränarna i ditt lag om du inte ska fortsätta spela nästa säsong så att de tar bort er från medlemsregistret efter det att säsongen är slut.

Medlemsavgiften, är densamma för alla aktiva spelare - från representationslag till yngsta knattegrupp. Medlemsavgiften syfte är att täcka föreningens fasta kostnader såsom, hyra för kansliet, leasing av maskiner, hyra av förråd och containers, planhyror, lagmaterial m.m. Medlemsavgiften återbetalas inte oavsett när på det nya året du eventuellt väljer att avsluta ditt medlemskap. Enda tillfället som hela medlems- och träningsavgiften återbetalas i sin helhet är om du avslutar sitt medlemskap innan första träningstillfället på det nya året (i det här fallet 2021) och att detta sker senast den 15 januari. Mer information om hur du avslutar ditt medlemskap finns längst ner på denna sida.


Tränings- och tävlingsavgiften är rörlig beroende på vilken nivå laget spelar på samt eventuella kostnadsökningar kring lagets verksamhet. Den är alltså inte åldersbestämd utifrån vilket år spelaren är född, utan direkt kopplad till vilken verksamhet spelaren tillhör. Tränings- och tävlingsavgiften som är uppdelad i vår- och hösttermin ska täcka all daglig verksamheten kring lagen som t ex kanslipersonalens löner, planhyror, ledarkostnader (akademilagen), utbildningar, anmälningsavgifter för seriespel, domarkostnader, lagförsäkringar, träningsmaterial, ledarkläder, bokföring m.m. Beslutar du dig för att sluta i föreningen innan 15 april så återbetalas halva träningsavgiften. Beslutar du dig att sluta i föreningen efter 15 april så återbetalas ingenting av träningsavgiften. Anledningen till detta upplägg beror på att vi innan säsongsstart, kring november/december året innan (2020 i detta fall), måste engagera ledare för att sätta ramar och resurser kring varje del av verksamheten. För återbetalning av avgifterna ska detta meddelas till föreningen skriftligt (genom mail) senast 7 dagar efter att man slutat.

I U19, U17 och U16 återbetalas varken tränings- eller medlemsavgiften oavsett när på året man väljer att avsluta sitt medlemskap.

Alla avgifter för verksamheten har beslutats av årsmötet eller styrelsen. Har du frågor kring avgifterna eller vill upprätta en avbetalningsplan, kontaktar du Babar Rehman genom mail till babar@vasalundsif.se så fort du får fakturan och inte när förfallodatumet börjat närma sig. Avbetalningen ska ske inom högst 3 månader och vara helt betald senast 30 januari. Spelare som är verksamma i vår akademiverksamhet har per automatik möjlighet att dela avgifterna så att halva betalas senast 30 november och halva senast 30 december utan en avbetalningsplan.

NivåMedlemsavgiftTräningsavgift (gäller för hela året)Totalt för hela året
Akademi (F/P 2008-2002) 13-19 år
Akademi (F/P 2009) 12 år
300 kr
300 kr
6.200 kr
5.200 kr
6.500 kr
5.500 kr
9-11 manna U-lag (F/P 2008-2002) 13-19 år
9-11 manna Bas (F/P 2008-2002) 13-19 år
300 kr
300 kr
3.100 kr
2.900 kr
3.400 kr
3.200 kr
7-manna U-lag (F/P 2011-2009) 10-12 år
7-manna Bas (F/P 2011-2009) 10-12 år
300 kr
300 kr
2.800 kr
2.500 kr
3.100 kr
2.800 kr
5-manna (F/P 2012-2013) 8-9 år300 kr2.200 kr2.500 kr
Knattar (ej seriespel) (F/P 2014) 7 år300 kr1.800 kr2.100 kr
Stödmedlem300 kr
300 kr


Fotbollar/kläder
Spelare köper sina egna träningskläder, fotbollar via Klubbshopen som finns på Kansliet eller via webshopen där det också går att köpa matchtröja (7-12 år). Observera att inga matchtröjor kan köpas fysiskt på i Klubbshopen på Kansliet, det sker bara via webshopen eller vid direktbesök hos vår leverantör Sportgrossen. Vår rekommendation är att en träningsgrupp köper matchtröjor från det året man börjar spela matcher i S:t Erikscupen, dvs det året barnen fyller 8 år. Vid inköp av matchtröjor första gången tycker vi det är smidigast om man gör beställningen tillsammans med Kansliets personal. Vad gäller 9- och 11-mannalagen så står föreningen för matchtröjor och träningsbollar.

Avsluta ditt medlemskap
Som förening har vi inte rätt att ta bort medlemmar, t ex spelare som slutar dyka upp på träningar. En avanmälan eller begäran om utträde behöver genomföras skriftligt. Om du har för avsikt att avsluta ditt medlemskap, uppskattar vi därför om du meddelar detta till ditt lag, till dina ledare och till kansliet genom att maila babar@vasalundsif.se

Md image001
Md vasa lf
STOLT PARTNER TILL VASALUND IF
Md myclub sidokomp vasalunds hja rta
Md bli partner
Md p19 em kval matchbiljetter
Md superettan
Md cuper
Md domare 2021 22
Md h stlovscamp 2021
Md try out
Md kanpp kholmen inomhus
Md solna lekis
Md klubbshopen
Md anma lan spelarko
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub