Avgifter 2020


I Vasalunds IF betalar du medlems- och träningsavgifter. Nedan följer vad som gäller för 2020 års avgifter samt vad dessa avgifter går till i vår verksamhet.

Under 2020 kommer vi att ändra i upplägget vad gäller antalet träningar per träningsgrupp. Alla träningsgrupper får två träningspass i veckan under tävlingssäsong (gäller ej akademi- och U-lag, där medlemmarna betalar mer).

Nya rutiner

För att minska administrationen för våra ledare och kanslipersonal, inför vi nya rutiner kring betalning av medlemsavgifter. Alla spelare får en faktura. Sedan får man - om fakturan förfallit - en påminnelse dagen efter förfallodatum. Har fakturan inte betalats inom 5 dagar efter påminnelsen blir man inaktiv från sitt lags hemsida vilket innebär att man inte längre får kallelser till träning och match. Detta sker per automatik för att underlätta både ledarnas och kanslipersonalens administration.

Medlemsavgiften,
är densamma för alla aktiva spelare; från representationslag till yngsta knattegrupp. Medlemsavgiften syfte är att täcka föreningens fasta kostnader såsom, hyra för kansliet, leasing av maskiner, hyra av förråd och containers m.m. Medlemsavgiften återbetalas inte oavsett när på det nya året du eventuellt väljer att avsluta ditt medlemsskap. Enda tillfället som hela medlems- och träningsavgiften återbetalas i sin helhet är om du avslutar sitt medlemskap innan första träningstillfället på det nya året (i det här fallet 2020) och att detta sker senast den 15 januari. Mer information om hur du avslutar ditt medlemskap finns längst ner på denna sida.


Tränings- och tävlingsavgiften är rörlig beroende på vilken nivå laget spelar på samt eventuella kostnadsökningar kring lagets verksamhet. Den är alltså inte åldersbestämd utifrån vilket år spelaren är född, utan direkt kopplad till vilken verksamhet spelaren tillhör. Tränings- och tävlingsavgiften som är uppdelad i vår- och hösttermin ska täcka all daglig verksamheten kring lagen som t ex kanslipersonalens löner, planhyror, ledarkostnader (akademilagen), utbildningar, anmälningsavgifter för seriespel, domarkostnader, lagförsäkringar, träningsmaterial, ledarkläder, bokföring m.m. Beslutar du dig för att sluta i föreningen innan 15 april så återbetalas halva träningsavgiften. Beslutar du dig att sluta i föreningen efter 15 april så återbetalas ingenting av träningsavgiften. Anledningen till detta upplägg beror på att vi innan säsongsstart, kring november/december året innan (2019 i detta fall), måste engagera ledare för att sätta ramar och resurser kring varje del av verksamheten.

Alla avgifter för verksamheten har beslutats av årsmötet eller styrelsen. Har du frågor kring avgifterna eller vill upprätta en avbetalningsplan, kontaktar du Babar Rehman genom mail till babar@vasalundsif.se så fort du får fakturan och inte när förfallodatumet börjat närma sig. Avbetalningen ska ske inom högst 3 månader och vara helt betald senast 30 januari. Spelare som är verksamma i vår akademiverksamhet har per automatik möjlighet att dela avgifterna så att halva betalas senast 30 november och halva senast 30 december utan en avbetalningsplan.


NivåMedlemsavgiftTräningsavgift (gäller för hela året)Totalt för hela året
Akademi (F/P 2007-2001) 13-19 år
Akademi (F/P 2009-2008) 11-12 år
300 kr
300 kr
5.200 kr
4.700 kr
5.500 kr
5.000 kr
9-11 manna U-lag (F/P 2007-2001) 13-19 år
9-11 manna Bas (F/P 2007-2001) 13-19 år
300 kr
300 kr
3.000 kr
2.700 kr
3.300 kr
3.000 kr
7-manna U-lag (F/P 2010-2008) 10-12 år
7-manna Bas (F/P 2010-2008) 10-12 år
300 kr
300 kr
2.800 kr
2.500 kr
3.100 kr
2.800 kr
5-manna (F/P 2011-2012) 8-9 år300 kr2.200 kr2.500 kr
Knattar (ej seriespel) (F/P 2013) 7 år300 kr1.800 kr2.100 kr
Extra träning / Akademi träning / Individuell träning / Stödmedlem300 kr1. 500 kr1.500 kr
300 kr


Fotbollar/kläder
Spelare köper sina egna träningskläder, fotbollar samt matchtröja (7-12 år) via Klubbshopen som ligger på kansliet eller via webshopen. Vår rekommendation är att en träningsgrupp köper matchtröjor från det året man börjar spela matcher i S:t Erikscupen. Vid inköp av matchtröjor första gången tycker vi det är smidigast om man gör beställningen tillsammans med kansliets personal. Vad gäller 9- och 11-mannalagen så står föreningen för matchtröjor och träningsbollar.

Extra "Akademiträning"
Under december månad lägger vi upp information gällande extra och individuella träningar för åldrarna 8-14 år (2012-2006). Träningstillfällena är på måndagar och fredagar, med start februari/mars. Du som spelare väljer själv de dagar och tider som inte kolliderar med ditt lags träningar. För grupper där hela laget vill anmäla för att platser ska garanteras, kommer fakturan samtidigt som medlemsavgiften. Klubben kommer att göra en stor satsning på extra träning med syftet att ge alla som vill, möjlighet att utvecklas på sin nivå. Vår målsättning är att alla barn på 7-manna ska anmäla sig.

Avsluta ditt medlemskap
Som förening har vi inte rätt att ta bort medlemmar, t ex spelare som slutar dyka upp på träningar. En avanmälan eller begäran om utträde behöver genomföras skriftligt. Om du har för avsikt att avsluta ditt medlemskap, uppskattar vi därför om du meddelar detta till ditt lag, till dina ledare och till kansliet genom att maila babar@vasalundsif.se

Md myclub sidokomp vasalunds hja rta
Md cuper
Md innebandy bromma
Md innebandy stadshagen
Md fotbollslekis bromma
Md fotbollslekis kungsholmen vasastan
Md fotbollslekis solna
Md fotbollslekis spa nga ja rva
Md akademitra ning
Md knutby
Md kvarnbacka
Md spa nga ip
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub