Rollbeskrivning för en ledarstab i Vasalund IF


Detta dokument har skapats i syfte att förtydliga innebörden av samtliga roller inom en ledarstab. Dokumentet är tänkt att fungera som en kompass genom vilken riktlinjerna visar hur du ska göra som ledare för att ett effektivt samarbete mellan alla ledare och spelare ska uppnås. Läs därför igenom din rollbeskrivning noggrant.

Huvudtränare (kan finnas en eller flera)

 • Att ha det totala ansvaret för träningsgruppen
 • Att ansvara för att värdegrunden efterlevs
 • Att säkerhetsställa att Vasalundsandan följs i träning och match
 • Att leda gruppen i träning och match
 • Att ansvara för att spelarna känner till sitt nästa utvecklingssteg
 • Att ansvara för spelarutvecklingssamtal 1-2 ggr per år (11-manna)
 • Att ha en kontinuerlig kommunikation med de andra ledarna i ledarstaben
 • Att i samråd med övriga tränare i gruppen fördela arbetsuppgifter i träning och match
 • Att delta i föreningens sammankallade tränar- och åldergruppsmöten
 • Att ansvara för att det finns en transparens och öppenhet jämtemot äldre, jämnåriga och yngre träningsgrupper i föreningen


Assisterande tränare

 • Att assistera huvudtränaren i dennes uppgifter


Målvaktstränare

 • Att ansvara för målvaktsträningsplanering och innehåll enligt läroplanen
 • Att vara ett socialt och mentalt stöd för målvakterna
 • Att gå igenom och analysera matchens olika händelser tillsammans med målvakterna


Materialförvaltare

 • Att ansvara för att materialet är i gott skick
 • Att ansvara för eller delegera ansvaret för tvätt av matchtröjor
 • Att ansvara för inköp/påfyllning av medicinväskan
 • Att ansvara för materialinventering/beställning hos kansliet


Kassör

 • Att ansvara för att träningsgruppen har en lagkassa
 • Att känna till riktlinjer för lagkassor och lagsponsring
 • Att ansvara för att lagkassans pengar ligger på ett centralt konto som administreras av kansliet
 • Att meddela kansliet när träningsgruppen har gjort utlägg som ska dras av på lagkassan
 • Att ansvara för eller delegera ansvaret att domare får betalt efter match samt att domarkvittot kommer till kansliet för att få tillbaka kontantutlägget


Lagledare


Viktigt att känna till

Matchflyttar i S:t Eriks-Cupen >>
Lagbidrag >>
Medlemsavgifter >>
Vasalunds Hjärta >>
Verksamhetsidé >>
Vasalundsandan - vår värdegrund >>
Kansliet - kontaktuppgifter >>

Md image001
Md vasa lf
STOLT PARTNER TILL VASALUND IF
Md myclub sidokomp vasalunds hja rta
Md bli partner
Md p19 em kval matchbiljetter
Md superettan
Md cuper
Md domare 2021 22
Md h stlovscamp 2021
Md try out
Md kanpp kholmen inomhus
Md solna lekis
Md klubbshopen
Md anma lan spelarko
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub