Verksamhetsidé


Fotbollssektionen i Vasalunds IF grundades 1934 och har idag ca 2500 spelare och 500 ledare i ca 60 träningsgrupper. Föreningen engagerar flickor och pojkar, barn, ungdomar, vuxna och hela familjer, människor med många olika ursprung och livssituationer.


Vasalunds IF är en av Solna stads största folkrörelser och vill vara en inkluderande förebildsorganisation inom svensk elitfotboll genom att kombinera en transparent organisation med hög fotbollskvalitet, sunda värderingar och socialt ansvar.


Upptagninsområde

Vasalunds IF är en förening med ett stort upptagningsområde i Solna, Södra Järva och Stadshagen.
Fördelningen av de 2500 aktiva spelarna ser ut enligt följande:
Solna, 1150 spelare (850 av dessa är boende i Solna kommun)
Södra Järva, 800 spelare
Stadshagen, 550 spelare

Av antalet spelare ovan är det ca180 spelare som ingår i föreningens elitförberedande verksamhet, 11-16 år samt U17 och U19.

Södra Järva (Rinkeby-Kista och Spånga) är ett viktigt projekt för Vasalund då föreningen genom fotbollen, sysselsätter ca 800 ungdomar i området varje vecka. Utöver den dagliga fotbollsverksamheten driver Vasalund ett flertal fotbollsskolor varje sommar som är kostnadsfri. Att delta på dessa fotbollsskolor kräver därför inte att man är knuten till någon förening. Varje sommar deltar över 1000 ungdomar i föreningens sommarverksamhet runt om i Södra Järva.

Sunda värderingar

Vi är övertygade om att grunden för bästa möjliga utveckling av en ung fotbollsspelare går genom en kombination av sunda värderingar och träning av hög kvalitet. Sunda värderingar betyder att det inte spelar någon roll om drömmen är att bli fotbollsproffs eller bara att ha kul för stunden. Att utveckling och framsteg tolkas utifrån varje spelares unika förutsättningar och mål.

Fotbollskvalitet

Fotbollskvalitet betyder att vi tränar med genomtänkta träningsmetoder och ställer rimliga krav på spelare och ledare. Att vi utgår från pedagogisk metodik, forskning och Svenska fotbollsförbundets riktlinjer. Våra Fotbollskonsulenter kvalitetssäkrar verksamheten där varje åldersgrupp får övergripande riktlinjer och mål som berörda ledare i sin tur för vidare till spelarna i sin träningsmiljö.

Socialt ansvar

Vasalunds IF tar också ett stort socialt ansvar i sin hemkommun och arrangerar årligen många återkommande fotbollsaktiviteter och evenemang i samverkan med Solna Stad. Både för klubbens medlemmar och för dem som ännu inte är med.

Md myclub sidokomp vasalunds hja rta
Md myclub sidokomp kungsholmen
Md myclub sidokomp solna
Md myclub sidokomp pa sklovscamp
Md myclub sidokomp akademitra ning
Md myclub sidokomp sommarcamp kungsholmen
Md myclub sidokomp sommarcamp solna
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub