Verksamhetsidé


Fotbollssektionen i Vasalunds IF grundades 1934 och har idag ca 2500 spelare och 500 ledare spridda över 90 lag. Föreningen engagerar barn, ungdomar, vuxna och familjer med olika ursprung och livssituationer. Vasalunds IF är en stor aktör inom fotbollen i Solna stad och vill bidra inom svensk elitfotboll genom fotbollsglädje, rent spel och allas rätt att vara med.


Upptagningsområde

Vasalunds IF är en förening med ett stort upptagningsområde i Solna, Södra Järva och Stadshagen.
Fördelningen av de 2500 aktiva spelarna ser ut enligt följande:
Solna, 1150 spelare (850 av dessa är boende i Solna kommun)
Södra Järva, 800 spelare
Stadshagen, 550 spelare

Av antalet spelare ovan är det ca 180 spelare som ingår i föreningens elitförberedande verksamhet, 11-16 år samt U17 och U19.

Södra Järva (Rinkeby-Kista och Spånga) är ett viktigt projekt för Vasalund då föreningen genom fotbollen, sysselsätter ca 800 ungdomar i området varje vecka. Utöver den dagliga fotbollsverksamheten driver Vasalund ett flertal fotbollsskolor varje sommar som är kostnadsfri. Att delta på dessa fotbollsskolor kräver därför inte att man är knuten till någon förening. Varje sommar deltar över 1000 ungdomar i föreningens sommarverksamhet runt om i Södra Järva.

Fotbollsglädje

Vi är starkt övertygade om att glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Därför vi vill uppnå en verksamhet där en miljö för bästa möjliga utveckling bedrivs genom fotbollsglädje och kvalitativa träningar. Vi följer Svenska Fotbollförbundets riktlinjer och är ständigt uppdaterade med fotbollens senaste "trender" för att uppnå så bra kvalitet som möjligt på träningarna. Kanslipersonalen finns hela tiden med i bakgrunden och kvalitetssäkrar verksamheten genom att erbjuda interna samt externa ledarutbildningar, tränings- och matchbesök till alla våra lag och tät dialog med ledare.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.


Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Vasalunds IF tar också ett stort socialt ansvar och arrangerar årligen många återkommande fotbollsaktiviteter och evenemang i samverkan med Solna Stad.

Md myclub sidokomp vasalunds hja rta
Md cuper
Md innebandy bromma
Md innebandy stadshagen
Md fotbollslekis bromma
Md fotbollslekis kungsholmen vasastan
Md fotbollslekis solna
Md fotbollslekis spa nga ja rva
Md akademitra ning
Md knutby
Md kvarnbacka
Md spa nga ip
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub